luutrungquan

·  Wysper - Ho Chi Minh
Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng.
  https://nha.today/luu-trung-quan/
A word with luutrungquan
luutrungquan hasn't filled their interview yet. Be patient!

Leave a message

Featured works